Rejestr zmian
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2013-02-28 13:18:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-02-28 12:53:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-02-28 12:52:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 024/VI/2013 2013-02-27 15:55:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 024/VI/2013 2013-02-27 15:49:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:19:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:18:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:15:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:15:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:15:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 13:10:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 12:41:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 12:41:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 12:32:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 12:32:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-02-27 12:28:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-02-27 12:27:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-02-27 12:23:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-02-27 12:19:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-02-27 12:18:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-02-27 12:18:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-02-27 12:02:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2013-02-27 11:58:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-30S Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 2013-02-27 11:54:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 11:46:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2013-02-27 11:39:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-02-27 11:36:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 2013-02-27 10:50:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-26 15:57:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-26 15:57:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-23 14:34:08 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna