Rejestr zmian
Sesja nr 31 2013-04-05 08:21:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2013-04-04 16:00:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 037/VI/2013 2013-04-04 15:03:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 038/VI/2013 2013-04-04 14:59:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 036/VI/2013 2013-04-04 14:56:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 036/VI/2013 2013-04-04 14:56:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 036/VI/2013 2013-04-04 14:55:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 034/PF/VI/2013 2013-04-04 14:51:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 034/PF/VI/2013 2013-04-04 14:50:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 035/VI/2013 2013-04-04 14:49:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 033/VI/2013 2013-04-04 14:46:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 034/PF/VI/2013 2013-04-04 14:45:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 033/VI/2013 2013-04-04 14:41:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 033/VI/2013 2013-04-04 14:41:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego 2013-04-04 14:05:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-04-04 14:02:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-04-04 14:02:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-04-04 14:01:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-04-04 14:01:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 2013-04-04 14:00:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2013-04-04 13:57:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-04-04 13:55:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-04-04 09:10:08 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2013 ZP.271.15.2013 2013-04-04 08:25:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skolimowie, zadanie 1, Część I 2013-04-03 13:37:43 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku żłobka gminnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbudowa budynku przedszkola gminnego przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie 2013-04-03 13:36:05 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia drogowego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2013-04-03 13:29:18 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2013-04-03 13:20:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-04-02 17:12:42 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-04-02 17:12:17 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-11 15:41:13 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna