Rejestr zmian
Decyzja nr 78/2013 2013-04-11 10:47:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 78/2013 2013-04-11 10:36:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-04-10 15:55:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie gmina Konstancin-Jeziorna 2013-04-10 14:06:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 49/2013 2013-04-10 13:06:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 49/2013 2013-04-10 13:01:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 50/2013 2013-04-10 13:00:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 51/2013 2013-04-10 13:00:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 52/2013 2013-04-10 12:59:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 53/2013 2013-04-10 12:59:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie 2013-04-09 13:33:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie 2013-04-09 11:42:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie 2013-04-09 10:13:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie 2013-04-09 10:12:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie 2013-04-09 10:10:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2013-04-08 16:15:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2013 2013-04-08 15:39:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2013 2013-04-08 15:39:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2012 2013-04-05 15:59:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2012 2013-04-05 15:59:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2012 2013-04-05 15:58:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 8/2013 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-05 15:43:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 8/2013 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-05 15:41:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 28 2013-04-05 08:40:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-04-05 08:22:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-04-05 08:22:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-04-05 08:21:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego 2013-04-04 16:00:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 037/VI/2013 2013-04-04 15:03:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 038/VI/2013 2013-04-04 14:59:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-08-09 13:55:44 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna