Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:26:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:25:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:25:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:24:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:24:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:19:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:19:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:18:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-02 08:18:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-27 13:41:59 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-27 13:24:32 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2012-12-27 13:23:03 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:55:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:54:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2012-12-21 15:54:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:42:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-21 15:38:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:36:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:36:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok 2012-12-21 15:36:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2012-12-21 15:35:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2013 r. 2012-12-21 15:35:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-21 15:35:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uchwała budżetowa Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013 2012-12-21 15:32:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2012-12-21 15:27:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2012-12-21 15:26:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 29 2012-12-21 15:21:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony 2012-12-21 13:03:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 2012-12-21 12:59:48 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony 2012-12-21 12:55:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-19 15:59:47 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna