Rejestr zmian
Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 2018-02-23 13:50:09 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm 2018-02-23 13:41:21 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap, Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gm 2018-02-23 11:50:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 16:06:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5 2018-02-22 16:01:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Działalności Gospodarczej 2018-02-22 15:18:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:55:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:55:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:51:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:45:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:44:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:41:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:37:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:36:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 27/1 oraz części działek o nr ew. 27/8 i 28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna 2018-02-22 13:35:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku 2018-02-21 11:53:40 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku 2018-02-21 11:53:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-02-21 11:33:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w kancelarii 2018-02-21 11:28:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pracownik obsługi - Portier 2018-02-21 09:54:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pracownik obsługi - Portier 2018-02-21 09:54:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pracownik obsługi - Portier 2018-02-21 09:53:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-02-20 15:55:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-02-20 15:54:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-02-20 15:51:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-02-20 15:51:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-02-20 15:42:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-02-20 15:34:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-02-20 15:33:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2017 r. 2018-02-20 15:32:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna