Rejestr zmian
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-12 13:12:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-12 12:43:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 12:05:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 11:55:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 11:52:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 11:51:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 11:45:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 11:12:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 10:44:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 10:36:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2018-06-12 09:14:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Cezary Żegliński 2018-06-11 17:12:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Cezary Żegliński 2018-06-11 17:11:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 44 2018-06-11 17:08:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 44 2018-06-11 17:07:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-06-11 16:52:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym 2018-06-11 16:50:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-06-07 11:30:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku- Etap I 2018-06-07 11:29:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku- Etap I 2018-06-07 11:27:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i remont budynku zabytkowego willi „Gryf” wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-06-07 11:20:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I 2018-06-07 10:40:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-07 10:26:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 088/VII/2018 2018-06-06 16:25:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-06 16:12:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-06 16:10:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-06 16:08:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-06 16:07:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa 2018-06-06 14:41:33 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-06-04 17:04:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna