Rejestr zmian
Interpretacji Ministerstwa Środowiska dotycząca wypowiadania umów przez właściciele nieruchomości 2013-03-14 15:50:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpretacji Ministerstwa Środowiska dotycząca wypowiadania umów przez właściciele nieruchomości 2013-03-14 15:50:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpretacji Ministerstwa Środowiska dotycząca wypowiadania umów przez właściciele nieruchomości 2013-03-14 15:49:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-14 15:38:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-14 15:13:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-03-13 16:23:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 027/PF/VI/2013 2013-03-12 16:02:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 027/PF/VI/2013 2013-03-12 16:02:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 026/VI/2013 2013-03-12 15:59:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 026/VI/2013 2013-03-12 15:59:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 026/VI/2013 2013-03-12 15:58:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 53/2013 2013-03-12 12:13:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 53/2013 2013-03-12 12:12:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 52/2013 2013-03-12 12:09:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 52/2013 2013-03-12 12:08:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 51/2013 2013-03-12 12:02:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2013 roku 2013-03-12 11:59:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 51/2013 2013-03-12 11:58:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 51/2013 2013-03-12 11:58:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 50/2013 2013-03-12 11:54:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 50/2013 2013-03-12 11:54:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 50/2013 2013-03-12 11:53:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 49/2013 2013-03-12 11:49:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-03-11 15:50:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-03-08 16:03:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-03-08 16:03:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 z obrębu Habdzin gm. Konstancin-Jeziorna 2013-03-08 15:59:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 z obrębu Habdzin gm. Konstancin-Jeziorna 2013-03-08 15:59:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-03-06 13:36:24 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-03-06 13:31:56 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-28 15:15:29 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna