Rejestr zmian
Sesja nr 32 2013-04-24 10:04:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-04-23 15:57:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 046/PF/VI/2013 2013-04-23 15:33:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 051/PF/VI/2013 2013-04-23 15:28:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050/VI/2013 2013-04-23 15:25:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 049/PF/VI/2013 2013-04-23 15:23:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-04-23 14:45:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie gmina Konstancin-Jeziorna 2013-04-23 14:00:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 2013-04-23 11:26:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania II/1, II/2 2013-04-23 08:55:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2013 2013-04-22 16:49:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1. Ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do Piotra Skargi), Zadanie nr 2. Ul. Piasta (odcinek od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej). 2013-04-22 16:34:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1. Ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do Piotra Skargi), Zadanie nr 2. Ul. Piasta (odcinek od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej). 2013-04-22 12:12:48 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2013-04-22 09:54:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2013-04-22 09:53:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ORAZ OBSŁUGA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 2013-04-22 09:13:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2013 2013-04-19 16:22:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ORAZ OBSŁUGA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 2013-04-19 14:43:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 2013-04-19 14:22:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-04-19 10:18:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-04-19 08:54:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-04-19 08:53:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-04-19 08:53:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-04-19 08:47:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 047/VI/2013 2013-04-18 14:09:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2012 2013-04-18 12:56:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2012 2013-04-18 12:56:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 047/VI/2013 2013-04-18 12:51:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania II/1, II/2 2013-04-18 09:15:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ORAZ OBSŁUGA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 2013-04-17 16:01:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-28 15:15:29 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna