Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-25 09:58:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-04-25 09:58:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-25 09:57:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-25 09:57:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2013 2013-04-24 16:10:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2013 2013-04-24 16:10:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-24 16:04:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-24 16:00:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-24 15:56:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-24 15:56:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-24 15:56:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-04-24 15:54:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-24 15:54:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-04-24 15:52:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-04-24 15:51:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-04-24 15:50:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-04-24 15:49:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2013-04-24 15:21:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2013-04-24 14:21:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2013-04-24 14:21:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2013-04-24 14:20:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2013-04-24 14:09:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2013-04-24 13:50:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2013-04-24 13:50:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 32 2013-04-24 11:43:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 32 2013-04-24 11:41:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 32 2013-04-24 11:24:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 32 2013-04-24 10:25:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 32 2013-04-24 10:21:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 32 2013-04-24 10:21:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-27 15:46:46 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna