Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu - plan dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 w Habdzinie, gm. Konstancin-Jeziorna 2013-03-18 16:02:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-03-18 16:02:32 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu - plan dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 w Habdzinie, gm. Konstancin-Jeziorna 2013-03-18 16:01:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-03-18 15:59:58 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 z obrębu Habdzin gm. Konstancin-Jeziorna 2013-03-18 15:56:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 z obrębu Habdzin gm. Konstancin-Jeziorna 2013-03-18 15:54:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2013 2013-03-15 16:03:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2013 2013-03-15 15:12:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 11:31:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 11:22:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 11:18:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 11:18:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 11:17:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 10:56:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 10:55:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 10:52:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 10:48:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 10:42:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 10:31:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 10:20:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 10:03:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 09:56:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 09:55:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 09:34:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 09:34:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 31 2013-03-15 09:23:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2013 roku 2013-03-14 21:37:14 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami 2013-03-14 15:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpretacji Ministerstwa Środowiska dotycząca wypowiadania umów przez właściciele nieruchomości 2013-03-14 15:52:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Interpretacji Ministerstwa Środowiska dotycząca wypowiadania umów przez właściciele nieruchomości 2013-03-14 15:51:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-27 15:46:46 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna