Rejestr zmian
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:29:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:28:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (09.01.2013) 2013-01-11 13:28:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-11 13:18:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2013-01-11 13:00:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno-zachodniego - I etap - dla działki o nr ew. 12 z obrębu 03-04 2013-01-11 12:59:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 2013-01-11 12:54:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 2013-01-11 12:53:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 2013-01-11 12:53:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach 2013-01-11 12:49:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2013-01-11 12:18:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2013-01-11 12:17:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2013-01-11 12:17:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-11 08:26:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-11 08:26:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2013 2013-01-10 15:56:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-10 15:55:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-10 15:54:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-10 15:54:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-10 15:54:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zasady segregacji odpadów 2013-01-10 15:46:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zasady segregacji odpadów 2013-01-10 15:46:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 2013-01-10 15:40:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 2013-01-10 15:39:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 2013-01-10 15:32:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-10 10:46:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-10 09:42:31 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-10 09:27:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-01-10 09:27:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 003/VI/2013 2013-01-10 09:04:20 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-23 16:07:03 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna