Rejestr zmian
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2013 2013-04-29 16:58:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-04-29 16:52:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-04-29 16:52:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 058/VI/2013 2013-04-29 16:49:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (29.04.2013) 2013-04-29 16:44:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (29.04.2013) 2013-04-29 16:42:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku żłobka gminnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbudowa budynku przedszkola gminnego przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie 2013-04-29 16:26:01 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Remont części wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-04-26 22:27:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont części wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-04-26 21:52:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Skolimowie, zadanie 1, Część I 2013-04-26 17:52:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1. Ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do Piotra Skargi), Zadanie nr 2. Ul. Piasta (odcinek od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej). 2013-04-26 17:47:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont części wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-04-26 17:45:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055a/VI/2013 2013-04-26 16:04:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 054/VI/2013 2013-04-26 16:01:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 053/VI/2013 2013-04-26 15:58:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Postanowienie o sprostowaniu błędu 2013-04-26 15:17:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Postanowienie o sprostowaniu błędu 2013-04-26 15:16:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej – 3 etaty 2013-04-26 15:04:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej – 3 etaty 2013-04-26 15:04:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej – 3 etaty 2013-04-26 15:04:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-26 14:58:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-04-26 14:57:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 9/2013 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2013-04-26 11:25:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (26.04.2013) 2013-04-26 11:24:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (26.04.2013) 2013-04-26 11:23:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (26.04.2013) 2013-04-26 11:23:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 052/VI/2013 2013-04-25 16:02:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 045/VI/2013 2013-04-25 15:59:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 2013-04-25 13:11:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (24.04.2013) 2013-04-25 09:58:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-23 16:07:03 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna