Rejestr zmian
Zarządzenie nr 056/PF/VI/2013 2013-05-09 16:18:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 063/VI/2013 2013-05-09 16:16:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 065/VI/2013 2013-05-09 16:16:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 064/VI/2013 2013-05-09 16:14:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 063/VI/2013 2013-05-09 16:12:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-09 11:56:23 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-09 11:53:40 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 059/VI/2013 2013-05-08 15:49:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku (etap I) 2013-05-08 10:11:51 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych (umowa na zastępstwo) 2013-05-07 15:52:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Referatu Podatkowego 2013-05-07 15:51:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 5 w Oborach 2013-05-07 14:26:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 5 w Oborach 2013-05-07 14:26:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Gminnego Przedszkola nr 5 w Oborach 2013-05-07 14:26:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych (umowa na zastępstwo) 2013-05-07 14:25:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-07 14:16:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-07 14:15:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-07 14:15:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-07 14:14:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-07 14:06:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1. Ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do Piotra Skargi), Zadanie nr 2. Ul. Piasta (odcinek od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej). 2013-05-06 16:25:07 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna spraw z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-01 20:50:53 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2013 2013-04-30 16:13:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 2013-04-30 15:58:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (10.05.2013) 2013-04-30 15:51:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (10.05.2013) 2013-04-30 15:51:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (10.05.2013) 2013-04-30 15:50:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
V Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (10.05.2013) 2013-04-30 15:39:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXXIII Sesja Rady Miejskiej (15.05.2013) 2013-04-30 15:28:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania II/1, II/2 2013-04-30 12:01:13 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-19 16:23:17 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna