Rejestr zmian
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-13 16:31:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-13 16:30:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-13 16:29:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-13 16:29:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-13 16:24:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-13 13:58:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-13 13:48:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-13 13:33:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2013-05-13 13:24:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe 2010 - kierownicy 2013-05-13 13:22:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna za 2011 rok 2013-05-13 13:21:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1. Ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do Piotra Skargi), Zadanie nr 2. Ul. Piasta (odcinek od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej). 2013-05-11 15:26:29 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości nr: 10/2013, 11/2013 i 12/2013 przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-05-11 09:41:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości nr: 10/2013, 11/2013 i 12/2013 przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-05-11 09:41:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości nr: 10/2013, 11/2013 i 12/2013 przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-05-11 09:39:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania II/1, II/2 2013-05-10 15:08:01 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1. Ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do Piotra Skargi), Zadanie nr 2. Ul. Piasta (odcinek od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej). 2013-05-10 15:06:30 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-05-10 08:35:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-05-10 08:35:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2013-05-10 08:34:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 056/PF/VI/2013 2013-05-09 16:25:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 065/VI/2013 2013-05-09 16:25:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 064/VI/2013 2013-05-09 16:25:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 059/VI/2013 2013-05-09 16:25:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 063/VI/2013 2013-05-09 16:24:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055/VI/2013 2013-05-09 16:24:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055a/VI/2013 2013-05-09 16:23:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 055a/VI/2013 2013-05-09 16:21:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 056/PF/VI/2013 2013-05-09 16:20:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 065/VI/2013 2013-05-09 16:20:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-15 01:32:19 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna