Rejestr zmian
Informacja o wyniku naboru 2018-03-01 14:11:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Dróg Gminnych 2018-03-01 14:09:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pracownik obsługi - Portier 2018-03-01 14:03:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Pracownik socjalny 2018-03-01 14:02:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-03-01 14:01:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-03-01 12:17:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-28 16:14:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 038/VII/2018 2018-02-28 15:54:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 40 2018-02-27 10:38:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-27 10:28:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-26 16:52:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:51:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:51:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:50:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:50:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:49:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:49:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:49:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały 2018-02-26 16:39:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-02-26 16:35:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 035/VII/2018 2018-02-26 13:23:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-26 13:05:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-02-26 13:05:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2018-02-26 12:27:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-02-26 12:25:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-02-26 12:24:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-02-26 12:22:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Dróg Gminnych 2018-02-26 12:19:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego 2018-02-23 15:07:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi, Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie 2018-02-23 13:50:09 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna