Rejestr zmian
Informacja o wyniku naboru 2018-04-20 12:50:47 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-04-20 12:49:06 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie starosty piaseczyńskiego 2018-04-20 11:59:13 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 060/VII/2018 2018-04-20 11:53:27 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 060/VII/2018 2018-04-20 11:51:53 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 059/VII/2018 2018-04-20 10:12:34 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 059/VII/2018 2018-04-20 10:12:11 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 059/VII/2018 2018-04-20 10:09:03 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 058/VII/2018 2018-04-20 09:57:20 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 23:52:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2018-04-19 14:49:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w wydziale ds. administracji i kadr 2018-04-19 14:49:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2018-04-19 14:46:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2018-04-19 14:46:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:09:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:04:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:04:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:01:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:01:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2018-04-19 12:00:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:44:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:44:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:41:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:40:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 11:22:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-04-19 10:19:25 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 10:15:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 10:14:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-04-19 10:09:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2018-04-18 13:28:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna