Rejestr zmian
Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2 gmina Konstancin-Jeziorna 2013-07-02 13:30:21 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Rb-30S Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 2013-07-02 13:29:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 13:27:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 13:27:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2013-07-02 13:24:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 13:22:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 091/PF/VI/2013 2013-07-02 09:55:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 091/PF/VI/2013 2013-07-02 09:54:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 090/VI/2013 2013-07-02 09:50:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 088/VI/2013 2013-07-02 09:46:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 088/VI/2013 2013-07-02 09:46:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2013 2013-06-28 16:49:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2013 2013-06-28 16:49:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-28 16:45:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-28 16:45:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-28 16:42:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-28 08:52:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 33 2013-06-27 16:13:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont części wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-27 08:33:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont części wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-27 08:32:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont części wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-27 08:31:05 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej 2013-06-26 08:16:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-25 16:03:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-25 16:01:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-25 16:00:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-06-25 15:43:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 5 w Oborach 2013-06-25 15:43:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych (umowa na zastępstwo) 2013-06-25 15:42:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Referatu Podatkowego 2013-06-25 15:42:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Społecznymi 2013-06-25 15:41:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-14 16:16:25 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna