Rejestr zmian
Sesja nr 32 2013-07-05 13:55:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wystąpienie pokontrolne 2013-07-04 16:17:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wystąpienie pokontrolne 2013-07-04 16:10:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista ds. Kadr 2013-07-03 16:04:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista ds. Kadr 2013-07-03 16:04:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-07-03 15:11:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-07-03 15:00:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2 gmina Konstancin-Jeziorna 2013-07-03 13:36:28 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2013 2013-07-02 15:48:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2012 2013-07-02 15:20:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego 2013-07-02 15:09:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 15:01:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 14:59:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 14:58:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 14:55:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 14:54:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 14:48:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 14:42:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 14:42:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kw. 2013 r. 2013-07-02 14:24:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:09:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:08:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:07:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:05:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:05:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:04:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:02:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-07-02 13:58:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-07-02 13:56:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przykanalikami i studniami zaworowymi 2013-07-02 13:46:27 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-13 15:29:51 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna