Rejestr zmian
Zarządzenie nr 020/VI/2013 2013-02-12 15:32:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 020/VI/2013 2013-02-12 15:29:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-02-12 15:17:51 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2013-02-12 15:02:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 2013-02-12 13:06:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-12 10:05:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2013-02-11 15:42:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018 2013-02-11 15:41:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 017/VI/2013 2013-02-11 14:30:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 016/PF/VI/2013 2013-02-11 14:22:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 016/PF/VI/2013 2013-02-11 14:22:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 015/VI/2013 2013-02-11 14:19:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 12:44:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 12:43:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 12:43:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 12:42:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 12:16:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 12:10:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 11:59:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 11:58:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 11:47:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 11:47:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-11 08:43:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2013 2013-02-08 16:21:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie bezpieczeństwa na osiedlu Grapa 2013-02-08 16:16:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 013/PF/VI/2013 2013-02-08 14:45:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 013/PF/VI/2013 2013-02-08 14:43:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Saneczkowej w Konstancinie-Jeziornie 2013-02-08 14:23:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-08 14:22:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-02-08 13:41:09 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-06-02 13:54:20 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna