Rejestr zmian
III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (1.03.2013) 2013-02-22 14:01:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
III Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (1.03.2013) 2013-02-22 14:01:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (19.02.2013) 2013-02-22 13:55:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (19.02.2013) 2013-02-22 13:43:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (19.02.2013) 2013-02-22 13:43:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 35 z obrębu 03-06 2013-02-22 13:40:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 35 z obrębu 03-06 2013-02-22 13:40:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 35 z obrębu 03-06 2013-02-22 13:38:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-21 15:55:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-21 15:54:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2013 2013-02-21 15:54:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2013 2013-02-21 15:52:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2013 2013-02-21 15:52:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 022/VI/2013 2013-02-21 15:49:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 022/VI/2013 2013-02-21 15:48:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna, woj. mazowieckie 2013-02-21 12:02:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2013-02-21 11:47:05 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2013-02-21 11:38:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-21 09:36:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-21 09:19:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-21 09:16:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-02-21 08:43:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXXI Sesja Rady Miejskiej (7.03.2013) 2013-02-21 08:18:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXXI Sesja Rady Miejskiej (7.03.2013) 2013-02-21 08:18:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XXXI Sesja Rady Miejskiej (7.03.2013) 2013-02-21 08:17:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Strona główna 2013-02-20 14:20:19 kompan@kompan.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2013 roku 2013-02-20 14:14:01 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-02-20 14:12:31 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku 2013-02-20 13:18:44 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku żłobka gminnego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz rozbudowa budynku przedszkola gminnego przy ul. Jaworskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie 2013-02-20 13:15:21 asolecki@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-19 15:57:54 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna