Rejestr zmian
Zarządzenie nr 072/PF/VI/2013 2013-05-29 18:44:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-28 16:09:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-28 16:07:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-28 16:07:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna spraw z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-05-28 15:34:28 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Główny specjalista ds. kadr 2013-05-24 16:52:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/PF/VI/2013 2013-05-24 16:46:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 070/VI/2013 2013-05-24 16:42:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Uprzejmie informujemy 2013-05-24 16:30:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy - cudzoziemcy 2013-05-24 11:29:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy - cudzoziemcy 2013-05-24 11:29:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wymeldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2013-05-24 11:25:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2013-05-24 11:19:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2013-05-24 11:14:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2013-05-24 11:13:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2013-05-24 11:12:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2013-05-24 10:04:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2013-05-24 09:59:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2013-05-24 09:53:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2013-05-24 09:52:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 069/VI/2013 2013-05-23 16:23:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ORAZ OBSŁUGA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 2013-05-22 16:03:35 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 5 w Oborach 2013-05-22 15:20:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-05-22 13:29:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 068/VI/2013 2013-05-22 12:57:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie gmina Konstancin-Jeziorna 2013-05-21 14:48:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie gmina Konstancin-Jeziorna 2013-05-21 14:47:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2013 2013-05-21 13:15:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-05-20 12:33:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-05-20 12:31:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-11 09:03:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna