Rejestr zmian
Zgłoszenie pobytu czasowego 2013-05-24 11:12:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2013-05-24 10:04:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2013-05-24 09:59:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2013-05-24 09:53:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2013-05-24 09:52:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 069/VI/2013 2013-05-23 16:23:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ORAZ OBSŁUGA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 2013-05-22 16:03:35 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 5 w Oborach 2013-05-22 15:20:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-05-22 13:29:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 068/VI/2013 2013-05-22 12:57:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie gmina Konstancin-Jeziorna 2013-05-21 14:48:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont podłóg w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie gmina Konstancin-Jeziorna 2013-05-21 14:47:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2013 2013-05-21 13:15:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-05-20 12:33:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-05-20 12:31:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-05-20 12:30:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2013-05-20 12:22:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne szkoły podstawowe 2013-05-20 12:19:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne szkoły podstawowe 2013-05-20 12:18:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2013-05-20 12:17:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2013 2013-05-20 12:13:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 15:28:08 kompan@kompan.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 15:23:57 kompan@kompan.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 15:23:29 kompan@kompan.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 15:20:07 kompan@kompan.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 15:02:05 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 15:00:50 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 14:58:32 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 14:58:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego w 2013 roku 2013-05-17 14:55:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-10 15:48:03 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna