Rejestr zmian
Zarządzenie nr 202/PF/VI/2013 2013-10-25 12:47:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 201/VI/2013 2013-10-25 12:26:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 201/VI/2013 2013-10-25 12:24:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-24 15:35:07 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-24 14:29:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-10-23 16:27:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-23 13:37:29 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku – II etap 2013-10-23 13:35:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-23 08:18:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - III etap. Zadanie nr 1 - remont dróg we wsi Gassy. Zadanie nr 2 - remont dróg we wsi Łęg. 2013-10-22 12:02:36 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-22 11:42:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-22 09:18:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2013 2013-10-21 17:00:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2013 2013-10-21 17:00:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2013 2013-10-21 16:59:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i parkingu przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-21 15:32:29 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 16:12:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2013 2013-10-18 16:11:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Protokół z przebiegu konsultacji 2013-10-18 15:36:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:20:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:18:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:18:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:17:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:15:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-18 12:52:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-18 12:18:49 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - IV etap: Zadanie nr 1 - remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2 - remo 2013-10-17 11:54:04 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - IV etap: Zadanie nr 1 - remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2 - remo 2013-10-17 11:53:34 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 170/2013 2013-10-16 15:39:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 169/2013 2013-10-16 15:37:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-02-16 23:36:19 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna