Rejestr zmian
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:07:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:05:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:05:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:04:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 14:02:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-07-02 13:58:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-07-02 13:56:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przykanalikami i studniami zaworowymi 2013-07-02 13:46:27 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1. ul. Górna Zadanie nr 2. ul. Niska Zadanie nr 3. ul. Kozia Zadanie nr 4. ul. Zaułek 2013-07-02 13:43:29 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (MUW) 2013-07-02 13:37:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (KBW) 2013-07-02 13:33:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2013-07-02 13:31:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2 gmina Konstancin-Jeziorna 2013-07-02 13:30:21 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Rb-30S Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 2013-07-02 13:29:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 13:27:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 13:27:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27ZZ Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2013-07-02 13:24:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-02 13:22:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 091/PF/VI/2013 2013-07-02 09:55:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 091/PF/VI/2013 2013-07-02 09:54:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 090/VI/2013 2013-07-02 09:50:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 088/VI/2013 2013-07-02 09:46:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 088/VI/2013 2013-07-02 09:46:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2013 2013-06-28 16:49:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - lipiec 2013 2013-06-28 16:49:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-28 16:45:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-28 16:45:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-28 16:42:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-06-28 08:52:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 33 2013-06-27 16:13:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-02-16 23:36:19 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna