Rejestr zmian
Obręb 03-29 2013-07-09 15:04:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obręb 03-24 2013-07-09 14:59:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obręb 03-27 2013-07-09 14:58:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obręb 03-28 2013-07-09 14:58:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obręb 03-27 2013-07-09 14:52:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obręb 03-27 2013-07-09 14:48:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obręb 03-27 2013-07-09 14:45:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obręb 03-24 2013-07-09 14:40:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 094/VI/2013 2013-07-08 16:55:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 092/PF/VI/2013 2013-07-08 16:53:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-08 16:46:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2013-07-08 16:46:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2013-07-08 16:45:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-08 16:44:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-08 16:41:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-08 16:40:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2013-07-08 16:37:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-34S Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2013-07-08 16:37:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-30S Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych 2013-07-08 16:35:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-08 16:33:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-08 16:30:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-08 16:05:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 2013-07-08 16:03:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2013-07-08 15:59:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 2013-07-08 15:56:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - gmina Konstancin-Jeziorna 2013-07-08 15:52:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - gmina Konstancin-Jeziorna 2013-07-08 15:52:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - gmina Konstancin-Jeziorna 2013-07-08 15:51:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - gmina Konstancin-Jeziorna 2013-07-08 15:49:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - gmina Konstancin-Jeziorna 2013-07-08 15:48:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-02-01 20:54:40 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna