Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-14 09:51:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-14 09:49:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-14 09:49:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-14 09:47:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-14 09:47:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-14 09:44:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-14 09:43:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-05-14 09:43:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-05-14 09:43:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-05-14 09:42:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-05-14 09:42:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-05-11 15:32:27 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-05-11 15:26:35 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VII/2018 2018-05-11 15:10:25 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 077/VII/2018 2018-05-11 15:04:57 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 075/VII/2018 2018-05-11 15:01:38 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 14:25:53 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 14:25:48 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 14:23:38 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 14:22:22 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 12:41:04 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I 2018-05-11 11:56:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-10 15:40:26 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2017 r. 2018-05-10 15:01:50 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2018-05-10 13:46:24 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-10 13:36:14 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-05-09 15:28:25 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 070/PF/VII/2018 2018-05-09 15:00:35 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 074/VII/2018 2018-05-09 14:56:30 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-09 13:39:24 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna