Rejestr zmian
Sprawozdania za III kwartał 2018 r. 2018-10-29 13:16:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-29 12:58:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-26 16:06:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-26 16:05:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-26 16:05:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-26 16:04:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-10-26 15:59:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 146/VII/2018 2018-10-26 15:34:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 146/VII/2018 2018-10-26 15:12:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 147/VII/2018 2018-10-26 14:57:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 145/VII/2018 2018-10-26 14:54:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 144/VII/2018 2018-10-26 14:53:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 143/VII/2018 2018-10-26 14:50:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 142/VII/2018 2018-10-26 14:47:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 139/PF/VII/2018 2018-10-26 14:45:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 138/VII/2018 2018-10-26 14:41:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 141/VII/2018 2018-10-26 14:39:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 140/VII/2018 2018-10-26 14:32:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa gminnego budynku położonego przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie 2018-10-26 09:53:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud 2018-10-26 09:52:30 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap II 2018-10-26 09:51:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap II 2018-10-26 09:50:16 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 2018-10-25 15:21:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020 2018-10-25 15:09:34 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020 2018-10-25 14:42:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na koniec VII kadencji 2018-10-25 14:28:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej na koniec VII kadencji 2018-10-25 14:18:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenie majątkowe burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna na koniec VII kadencji 2018-10-25 14:17:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenie majątkowe burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna na koniec VII kadencji 2018-10-25 14:13:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenie majątkowe burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna na koniec VII kadencji 2018-10-25 14:12:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna