Rejestr zmian
Zarządzenie nr 231/VI/2013 2013-11-21 13:20:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 237/VI/2013 2013-11-21 13:17:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 147/VI/2013 2013-11-21 13:14:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 147/VI/2013 2013-11-21 13:13:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 229/PF/VI/2013 2013-11-21 10:27:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za III kw. 2013 r. 2013-11-20 15:58:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za III kw. 2013 r. 2013-11-20 15:57:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za III kw. 2013 r. 2013-11-20 15:57:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i mobilnej Urzędowi Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-20 15:43:01 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i mobilnej Urzędowi Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-20 15:04:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż: wyposażenia łazienek, mebli biurowych, mebli pod zabudowę oraz wyposażenia multimedialnego i komputerowego. 2013-11-20 12:50:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-11-19 13:45:36 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2013-11-18 16:45:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 r. 2013-11-18 13:16:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 r. 2013-11-18 13:15:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-15 16:56:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-15 16:56:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-15 16:55:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 2013-11-15 16:29:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 r. 2013-11-15 16:28:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019 2013-11-15 16:27:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 r. 2013-11-15 16:18:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Projekt budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2014 r. 2013-11-15 16:17:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-15 15:16:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-15 15:16:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-15 15:15:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-15 14:00:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż: wyposażenia łazienek, mebli biurowych, mebli pod zabudowę oraz wyposażenia multimedialnego i komputerowego. 2013-11-14 15:05:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2013 2013-11-13 16:15:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-11-13 16:00:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna