Rejestr zmian
Zarządzenie nr 075/VII/2018 2018-05-11 15:01:38 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 14:25:53 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 14:25:48 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 14:23:38 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 14:22:22 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-05-11 12:41:04 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I 2018-05-11 11:56:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-10 15:40:26 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2017 r. 2018-05-10 15:01:50 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2018-05-10 13:46:24 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-10 13:36:14 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-05-09 15:28:25 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 070/PF/VII/2018 2018-05-09 15:00:35 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 074/VII/2018 2018-05-09 14:56:30 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-05-09 13:39:24 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-05-09 13:15:22 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku pracy komisji 2018-05-09 13:07:30 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-05-09 09:10:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VII/2018 2018-05-08 15:02:07 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 073/VII/2018 2018-05-08 15:01:38 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 071/VII/2018 2018-05-08 14:57:41 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 2018-05-08 13:10:30 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 2018-05-08 13:10:00 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2: Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-08 13:05:20 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-08 08:10:34 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 069/VII/2018 2018-05-07 16:12:09 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:45:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:32:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie 2018-05-07 14:31:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2018-05-07 13:54:58 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna