Rejestr zmian
Zarządzenie nr 192/VI/2013 2013-10-14 17:07:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 191/VI/2013 2013-10-14 17:06:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 190/VI/2013 2013-10-14 17:05:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
37) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-14 16:53:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
37) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-14 16:53:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-14 16:38:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku - II etap 2013-10-14 13:59:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i parkingu przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-14 10:55:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-13 00:03:34 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-13 00:00:10 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 23:47:54 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 23:47:49 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 23:33:46 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 23:19:07 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 21:32:04 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 21:20:40 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 20:25:35 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 20:04:12 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-12 20:00:10 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 232/2013 2013-10-11 15:44:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 232/2013 2013-10-11 15:33:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa dojazdu wraz z oświetleniem ulicznym do posesji nr 21-23 z ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-11 15:25:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej 2013-10-11 15:25:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2013-10-11 15:24:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2013-10-11 15:23:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego 2013-10-11 15:22:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa dojazdu wraz z oświetleniem ulicznym do posesji nr 21-23 z ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-11 14:16:54 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa dojazdu wraz z oświetleniem ulicznym do posesji nr 21-23 z ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-11 14:16:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017 2013-10-11 14:07:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017 2013-10-11 11:15:32 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna