Rejestr zmian
Sesja nr 36 2013-10-30 09:52:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:46:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:46:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:42:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:32:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:25:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-10-29 16:13:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-29 15:59:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 240/2013 2013-10-29 15:41:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-29 15:40:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-29 15:40:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-29 14:38:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-29 14:36:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku – II etap 2013-10-29 14:10:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2013-10-29 13:42:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2013-10-29 13:26:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2013-10-29 13:24:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicy Żółkiewskiego i Elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-28 16:53:47 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa dojazdu wraz z oświetleniem ulicznym do posesji nr 21-23 z ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-28 14:27:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/PF/VI/2013 2013-10-28 12:04:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/PF/VI/2013 2013-10-28 12:03:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/PF/VI/2013 2013-10-28 12:03:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 207/PF/VI/2013 2013-10-28 12:00:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 207/PF/VI/2013 2013-10-28 12:00:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice 2013-10-28 11:53:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy 2013-10-28 11:49:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-28 11:45:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-28 11:43:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-28 11:36:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i parkingu przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-28 10:50:42 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna