Rejestr zmian
Zaproszenie do złożenia oferty 2013-10-29 13:26:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2013-10-29 13:24:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicy Żółkiewskiego i Elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-28 16:53:47 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Budowa dojazdu wraz z oświetleniem ulicznym do posesji nr 21-23 z ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-28 14:27:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/PF/VI/2013 2013-10-28 12:04:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/PF/VI/2013 2013-10-28 12:03:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/PF/VI/2013 2013-10-28 12:03:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 207/PF/VI/2013 2013-10-28 12:00:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 207/PF/VI/2013 2013-10-28 12:00:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice 2013-10-28 11:53:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gassy 2013-10-28 11:49:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-28 11:45:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-28 11:43:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-28 11:36:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i parkingu przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-28 10:50:42 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 239/2013 2013-10-28 09:26:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 239/2013 2013-10-28 09:25:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 239/2013 2013-10-28 09:24:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2013 2013-10-25 18:18:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2013 2013-10-25 18:18:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-25 14:18:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa szkolnych placów zabaw w gminie Konstancin-Jeziorna w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” 2013-10-25 13:47:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-25 13:46:56 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za pierwsze półrocze 2013 r. 2013-10-25 13:13:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2013 r. 2013-10-25 13:08:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 208/VI/2013 2013-10-25 13:00:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 206/VI/2013 2013-10-25 12:57:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/PF/VI/2013 2013-10-25 12:55:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 204/VI/2013 2013-10-25 12:52:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 203/VI/2013 2013-10-25 12:50:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna