Rejestr zmian
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2013-12-30 17:09:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w wydziale ds. funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych 2013-12-30 17:08:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
OPS: Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2013-12-30 17:08:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
OPS: Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej 2013-12-30 17:07:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-12-30 17:01:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-12-30 16:59:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 257/VI/2013 2013-12-30 16:53:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 254/VI/2013 2013-12-30 16:52:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 253/VI/2013 2013-12-30 16:49:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 252/PF/VI/2013 2013-12-30 16:47:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 252/PF/VI/2013 2013-12-30 16:44:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-12-30 16:37:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-12-30 16:36:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-12-30 16:35:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
OPS: Inspektor w wydziale ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, i dodatków mieszkaniowych 2013-12-30 16:31:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
OPS: Inspektor w wydziale ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, i dodatków mieszkaniowych 2013-12-30 16:31:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
OPS: Inspektor w wydziale ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, i dodatków mieszkaniowych 2013-12-30 16:26:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-12-30 14:22:03 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż: wyposażenia łazienek, mebli biurowych, mebli pod zabudowę oraz wyposażenia multimedialnego i komputerowego. 2013-12-30 11:43:18 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż: wyposażenia łazienek, mebli biurowych, mebli pod zabudowę oraz wyposażenia multimedialnego i komputerowego. 2013-12-30 11:43:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2013-12-23 16:27:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2013-12-23 00:07:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2013-12-23 00:05:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2013-12-23 00:05:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2013-12-23 00:02:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2013-12-23 00:00:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2013-12-22 23:54:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2013-12-22 23:53:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 2013-12-22 23:49:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2013-12-22 23:47:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna