Rejestr zmian
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1. Ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do Piotra Skargi), Zadanie nr 2. Ul. Piasta (odcinek od ul. Piłsudskiego do Sanatoryjnej). 2014-01-24 10:04:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania II/1, II/2 2014-01-24 10:04:06 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna spraw z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-24 10:03:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA ORAZ OBSŁUGA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 2014-01-24 10:02:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku (etap I) 2014-01-24 10:02:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obsługa prawna w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-24 10:01:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przykanalikami i studniami zaworowymi 2014-01-24 09:59:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie hydroizolacji i odwodnienia terenu wokół budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 przy ul. Oborskiej 2 gmina Konstancin-Jeziorna 2014-01-24 09:58:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Saneczkowej i Bocianiej w Konstancinie-Jeziornie 2014-01-24 09:58:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Czarnów 2014-01-24 09:57:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku (etap II) 2014-01-24 09:56:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Jagiellońskiej wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie (odcinek od ul. Piłsudskiego do Wierzejewskiego) 2014-01-24 09:55:51 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz usługi szkoleniowe i serwisowe w ramach realizacji projektu pod nazwą: Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego 2014-01-24 09:55:22 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicy Żółkiewskiego i Elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie 2014-01-24 09:54:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - III etap. Zadanie nr 1 - remont dróg we wsi Gassy. Zadanie nr 2 - remont dróg we wsi Łęg. 2014-01-24 09:54:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 – ulica Mostowa 2014-01-24 09:53:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-23 15:12:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-23 15:09:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej 2014-01-23 14:58:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej 2014-01-23 14:28:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i parkingu przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie 2014-01-22 16:00:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2014-2017 2014-01-22 16:00:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - IV etap: Zadanie nr 1 - remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2 - remo 2014-01-22 15:59:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2014-01-22 15:58:54 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego 2014-01-22 15:57:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2014 2014-01-22 15:32:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i mobilnej Urzędowi Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-22 15:32:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 259/PF/VI/2013 2014-01-22 15:31:37 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 – etap III 2014-01-22 15:31:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 2014-01-22 15:30:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna