Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:17:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:15:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-18 12:52:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-18 12:18:49 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - IV etap: Zadanie nr 1 - remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2 - remo 2013-10-17 11:54:04 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - IV etap: Zadanie nr 1 - remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2 - remo 2013-10-17 11:53:34 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 170/2013 2013-10-16 15:39:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 169/2013 2013-10-16 15:37:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-15 15:56:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-15 14:35:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-15 14:34:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-15 14:30:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-15 14:21:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz usługi szkoleniowe i serwisowe w ramach realizacji projektu pod nazwą: Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego 2013-10-15 13:59:23 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 187/VI/2013 2013-10-15 11:41:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 181/VI/2013 2013-10-15 11:39:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 163/VI/2013 2013-10-15 11:29:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 164/PF/VI/2013 2013-10-15 11:27:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 165/VI/2013 2013-10-15 11:25:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 166/VI/2013 2013-10-15 11:23:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 167/VI/2013 2013-10-15 11:22:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 168/VI/2013 2013-10-15 11:21:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 169/VI/2013 2013-10-15 11:19:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 170/VI/2013 2013-10-15 11:09:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 171/VI/2013 2013-10-15 11:08:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 172/VI/2013 2013-10-15 11:03:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 173/VI/2013 2013-10-15 10:30:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 173/VI/2013 2013-10-15 10:30:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 174/VI/2013 2013-10-15 10:27:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 175/VI/2013 2013-10-15 10:26:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna