Rejestr zmian
Informatyk 2018-07-10 15:40:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-07-10 15:39:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-07-10 15:38:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-07-09 16:37:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-07-09 16:37:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-07-09 16:35:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-07-09 16:34:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – Inspektor nadzoru 2018-07-09 16:31:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informatyk 2018-07-09 16:30:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie 2018-07-09 14:16:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Chatka” na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie 2018-07-09 14:14:56 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego 2018-07-09 14:10:18 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 103/VII/2018 2018-07-06 16:12:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2018-07-06 15:56:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2018-07-06 15:54:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2018-07-06 15:48:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 2018-07-06 15:46:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 2018-07-06 15:44:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2018-07-06 09:36:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Polityka prywatności 2018-07-06 09:31:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Polityka prywatności 2018-07-06 09:03:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 2018-07-06 08:31:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i wybranych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-06 08:21:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i wybranych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-06 08:19:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-06 08:17:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-06 08:17:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 16:01:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i wybranych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-05 15:58:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2017 rok 2018-07-05 15:52:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej za 2017 rok 2018-07-05 15:50:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna