Rejestr zmian
Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za pierwsze półrocze 2013 r. 2013-10-25 13:13:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za I półrocze 2013 r. 2013-10-25 13:08:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 208/VI/2013 2013-10-25 13:00:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 206/VI/2013 2013-10-25 12:57:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 205/PF/VI/2013 2013-10-25 12:55:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 204/VI/2013 2013-10-25 12:52:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 203/VI/2013 2013-10-25 12:50:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 202/PF/VI/2013 2013-10-25 12:47:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 201/VI/2013 2013-10-25 12:26:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 201/VI/2013 2013-10-25 12:24:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-24 15:35:07 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-24 14:29:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2013-10-23 16:27:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic: Literatów, Baczyńskiego, Podlaskiej oraz Grzybowskiej wraz z budową armatury towarzyszącej, pompowniami i ich zasilaniem 2013-10-23 13:37:29 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2013 roku – II etap 2013-10-23 13:35:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-23 08:18:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - III etap. Zadanie nr 1 - remont dróg we wsi Gassy. Zadanie nr 2 - remont dróg we wsi Łęg. 2013-10-22 12:02:36 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-22 11:42:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-22 09:18:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2013 2013-10-21 17:00:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2013 2013-10-21 17:00:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2013 2013-10-21 16:59:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i parkingu przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie 2013-10-21 15:32:29 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 16:12:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - październik 2013 2013-10-18 16:11:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Protokół z przebiegu konsultacji 2013-10-18 15:36:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:20:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:18:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:18:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna 2013-10-18 15:17:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna