Rejestr zmian
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 15:03:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 15:03:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:57:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:56:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:56:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:56:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:56:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:55:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:53:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:53:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:48:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:47:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:45:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:43:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:43:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:42:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 14:42:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa laserowego miernika prędkości do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym 2013-10-30 14:03:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa szkolnych placów zabaw w gminie Konstancin-Jeziorna w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” 2013-10-30 13:57:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - III etap. Zadanie nr 1 - remont dróg we wsi Gassy. Zadanie nr 2 - remont dróg we wsi Łęg. 2013-10-30 11:52:12 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - III etap. Zadanie nr 1 - remont dróg we wsi Gassy. Zadanie nr 2 - remont dróg we wsi Łęg. 2013-10-30 11:51:33 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-30 10:49:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 36 2013-10-30 09:52:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:46:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:46:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:42:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:32:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 37 2013-10-30 09:25:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-10-29 16:13:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2013-10-29 15:59:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna