Rejestr zmian
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2014 roku 2014-03-06 15:14:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Postanowienie prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2014-03-06 15:12:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa, w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania 1 i 2 2014-03-06 12:34:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2014 roku 2014-03-06 12:19:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2014-03-05 15:55:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2014 2014-03-05 15:50:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o zmianie terminu dyżuru 2014-03-05 15:29:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-05 15:27:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 2014-03-05 15:25:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 2014-03-05 15:23:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 2014-03-05 13:13:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 2014-03-05 12:58:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-05 12:57:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 2014-03-05 12:56:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 2014-03-05 12:55:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o zmianie terminu dyżuru 2014-03-04 16:12:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o zmianie terminu dyżuru 2014-03-04 16:12:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 036/PF/VI/2014 2014-03-04 16:08:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 035/VI/2014 2014-03-04 16:06:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-03-04 16:00:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-03-04 15:57:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - I etap 2014-03-03 14:41:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 038/VI/2014 2014-02-28 18:10:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 031/VI/2014 2014-02-28 18:07:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 033/VI/2014 2014-02-28 18:04:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 034/PF/VI/2014 2014-02-28 18:00:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 037/VI/2014 2014-02-28 17:55:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2014-02-28 17:41:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-02-28 17:33:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-02-28 17:32:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna