Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg 2014-02-10 12:09:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-02-10 10:55:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2014-02-10 10:52:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 025/PF/VI/2014 2014-02-07 15:41:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 025/PF/VI/2014 2014-02-07 15:38:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 024/VI/2014 2014-02-07 15:37:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-02-07 15:30:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2014-02-07 13:43:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2014-02-07 13:42:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 2014-02-07 11:22:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap I): 2014-02-07 09:44:29 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2014-02-06 15:50:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 023/VI/2014 2014-02-06 15:45:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2014-02-06 15:44:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 022/VI/2014 2014-02-06 15:44:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-02-06 15:41:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-02-06 15:40:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-02-06 15:39:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-02-06 15:20:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-02-06 12:42:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-02-06 12:41:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-02-06 12:41:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-02-06 12:37:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej 2014-02-05 16:23:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej 2014-02-05 16:21:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Podinspektor w dziale ds. świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej 2014-02-05 16:20:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 40 2014-02-05 16:12:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 40 2014-02-05 15:36:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej 2014-02-05 15:29:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej 2014-02-05 15:26:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna