Rejestr zmian
Informacja o odwołaniu komisji BOKiS 2014-03-24 10:23:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o odwołaniu komisji BOKiS 2014-03-24 10:16:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-03-20 14:09:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-03-20 14:09:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2014 roku 2014-03-20 14:03:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2014 roku 2014-03-20 13:27:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 42 2014-03-20 13:12:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-03-20 13:03:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 42 2014-03-20 13:03:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 42 2014-03-20 13:03:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 046/PF/VI/2014 2014-03-20 12:54:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 045/VI/2014 2014-03-20 12:51:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:21:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia 2014-03-20 12:18:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:14:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:13:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:12:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:12:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:09:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:05:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-03-20 11:21:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła gm. Konstancin-Jeziorna. 2014-03-19 16:03:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-19 16:03:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła gm. Konstancin-Jeziorna. 2014-03-19 16:00:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Liczba radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r. 2014-03-19 15:49:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy 2014-03-19 15:46:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy 2014-03-19 15:39:11 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2014-03-19 11:40:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-19 11:31:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2014-03-19 11:24:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna