Rejestr zmian
Zarządzenie nr 226/PF/VI/2013 2013-11-08 15:32:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 225/VI/2013 2013-11-08 15:29:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2013 2013-11-08 15:15:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2013-11-08 15:11:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2013-11-08 15:11:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2013-11-08 15:08:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2013 roku - IV etap: Zadanie nr 1 - remont ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2 - remo 2013-11-08 14:51:50 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w wydziale ds. funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych 2013-11-07 12:54:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-07 10:22:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w wydziale ds. funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych 2013-11-07 09:05:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-06 15:56:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2013-11-06 15:54:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2013-11-06 15:48:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2013 2013-11-06 15:20:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - listopad 2013 2013-11-06 15:18:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 224/VI/2013 2013-11-06 15:07:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 211/PF/VI/2013 2013-11-06 15:05:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 211/PF/VI/2013 2013-11-06 15:05:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 210/VI/2013 2013-11-06 15:02:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 210/VI/2013 2013-11-06 15:01:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 210/VI/2013 2013-11-06 15:00:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie Programu gospodarki wodno - ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz bazy danych przestrzennych dotyczących gospodarki wodno - ściekowej 2013-11-06 12:27:59 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie Programu gospodarki wodno - ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz bazy danych przestrzennych dotyczących gospodarki wodno - ściekowej 2013-11-06 12:26:47 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie Programu gospodarki wodno - ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz bazy danych przestrzennych dotyczących gospodarki wodno - ściekowej 2013-11-06 12:10:34 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż: wyposażenia łazienek, mebli biurowych, mebli pod zabudowę oraz wyposażenia multimedialnego i komputerowego. 2013-11-05 13:58:46 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa i montaż: wyposażenia łazienek, mebli biurowych, mebli pod zabudowę oraz wyposażenia multimedialnego i komputerowego. 2013-11-05 13:45:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Opracowanie Programu gospodarki wodno - ściekowej dla Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz bazy danych przestrzennych dotyczących gospodarki wodno - ściekowej 2013-11-05 12:38:57 mludziejewski@konstancinjeziorna.pl
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-11-05 11:33:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2013-11-05 11:32:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości 2013-11-05 11:24:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna