Rejestr zmian
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:15:37 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:13:37 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:12:54 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:12:24 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:11:17 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:10:19 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:08:39 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2013 2014-04-02 16:56:54 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2013 2014-04-02 16:55:32 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050/VI/2014 2014-04-02 16:29:31 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050/VI/2014 2014-04-02 16:28:02 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 054/VI/2014 2014-04-02 10:04:21 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 054/VI/2014 2014-04-02 10:00:45 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050a/VI/2014 2014-04-02 09:51:05 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050a/VI/2014 2014-04-02 09:50:58 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014 i 2015 2014-04-01 11:46:04 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa, w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania 1 i 2 2014-04-01 10:42:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-04-01 08:07:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap I): 2014-03-31 13:45:31 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej 2014-03-31 11:46:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 050a/VI/2014 2014-03-28 17:15:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 049/VI/2014 2014-03-28 17:14:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
VII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej (11.04.2014) 2014-03-28 16:41:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-28 15:50:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-28 15:48:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku 2014-03-28 11:40:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku 2014-03-28 11:39:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 2014-03-28 09:13:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2014-03-27 17:02:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - kwiecień 2014-03-27 16:58:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna