Rejestr zmian
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-04-08 11:10:11 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-04-08 10:00:31 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2014-04-08 00:37:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej 2014-04-08 00:36:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia 2014-04-07 18:48:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia 2014-04-07 18:47:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-04-07 14:58:18 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2014 roku 2014-04-07 14:31:50 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-04-07 14:23:01 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2014-04-07 12:46:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2014-04-07 12:44:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2013 r. 2014-04-04 11:17:10 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2013 r. 2014-04-04 11:11:30 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-04-04 09:08:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2013 r. 2014-04-03 14:01:32 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2013 r. 2014-04-03 14:00:01 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2013 r. 2014-04-03 13:49:20 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za IV kwartał 2013 r. 2014-04-03 13:45:27 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 051/VI/2014 2014-04-03 13:17:57 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 053/PF/VI/2014 2014-04-03 13:11:16 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 052/PF/VI/2014 2014-04-03 13:02:17 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 056/VI/2014 2014-04-03 12:56:16 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-03 12:20:57 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-03 12:14:17 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 056/VI/2014 2014-04-03 12:11:19 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 056/VI/2014 2014-04-03 09:18:19 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:15:37 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:13:37 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:12:54 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-02 17:12:24 jdziurny@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna