Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-01-20 11:03:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-01-20 11:02:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-01-20 11:02:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-01-20 10:49:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 015/VI/2014 2014-01-17 15:50:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 016/PF/VI/2014 2014-01-17 15:48:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 014/VI/2014 2014-01-17 15:46:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2014-01-17 14:58:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-01-17 12:23:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-17 12:21:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-01-17 12:20:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2013 2014-01-17 12:20:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna 2014-01-17 12:17:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2014 2014-01-17 12:16:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2014 2014-01-17 12:14:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 017/VI/2014 2014-01-17 12:12:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2014-01-16 15:24:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2014-01-16 15:22:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 259/PF/VI/2013 2014-01-16 14:43:59 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 259/PF/VI/2013 2014-01-16 14:42:07 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 259/PF/VI/2013 2014-01-16 14:41:26 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 259/PF/VI/2013 2014-01-16 14:41:11 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 258/VI/2013 2014-01-16 14:38:27 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 258/VI/2013 2014-01-16 14:37:53 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 258/VI/2013 2014-01-16 14:37:46 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 251/VI/2013 2014-01-16 14:35:26 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 251/VI/2013 2014-01-16 14:35:14 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 012/VI/2014 2014-01-16 14:30:10 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 012/VI/2014 2014-01-16 14:28:10 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 012/VI/2014 2014-01-16 14:26:20 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna