Rejestr zmian
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i mobilnej Urzędowi Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-22 15:32:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 259/PF/VI/2013 2014-01-22 15:31:37 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013 – etap III 2014-01-22 15:31:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2014 2014-01-22 15:30:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-01-22 15:29:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-22 15:29:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług stałego lub mobilnego dostępu do Internetu wraz z montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi w ramach realizacji projektu pod nazwą "Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego" 2014-01-22 15:28:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014 – 2016 2014-01-22 15:27:48 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług stałego lub mobilnego dostępu do Internetu wraz z montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi w ramach realizacji projektu pod nazwą "Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego" 2014-01-22 15:26:31 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2014-01-22 13:35:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2014-01-22 13:35:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2014-01-22 13:34:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-01-22 11:30:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-01-21 12:50:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-01-21 12:48:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 16:53:28 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 16:52:20 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 16:48:04 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 16:47:05 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 16:45:58 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 16:44:43 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 16:44:38 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 16:43:33 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 13:04:07 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 13:01:32 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 13:00:16 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-20 12:59:32 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 018/VI/2014 2014-01-20 12:24:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-01-20 11:05:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-01-20 11:04:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna