Rejestr zmian
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-07 16:22:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-07 16:21:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-05-07 14:33:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za I kwartał 2014-05-07 14:19:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-05-07 12:52:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-05-07 12:50:23 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2013 2014-05-06 16:09:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1 - ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej), Zadanie nr 2 - ul. Jagiellońska (odcinek od ul. Batorego do ul. Od Lasu) 2014-05-06 14:13:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2014 roku 2014-05-06 13:54:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 081/VI/2014 2014-05-06 09:10:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 15:52:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 15:52:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 15:52:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-05-05 15:51:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 080/VI/2014 2014-05-05 14:24:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 079/VI/2014 2014-05-05 14:22:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 078/VI/2014 2014-05-05 14:20:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-05-05 13:58:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-05-05 13:57:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-30 16:16:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-04-30 15:56:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 2014-04-30 15:53:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 2014-04-30 15:53:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-04-30 15:03:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-04-30 15:00:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-04-30 14:30:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-04-30 14:30:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-04-30 14:30:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-04-30 14:20:48 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-04-30 14:05:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna