Rejestr zmian
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2014-05-16 14:11:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 090/VI/2014 2014-05-15 16:04:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 089/VI/2014 2014-05-15 16:00:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 088/PF/VI/2014 2014-05-15 15:57:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 087/VI/2014 2014-05-15 15:52:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086/VI/2014 2014-05-15 15:49:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 085/VI/2014 2014-05-15 15:47:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 083/VI/2014 2014-05-15 15:44:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 082/VI/2014 2014-05-15 15:41:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-05-15 15:18:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-05-15 15:17:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz usługi szkoleniowe i serwisowe w ramach realizacji projektu pod nazwą: Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego – etap II 2014-05-15 14:09:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz usługi szkoleniowe i serwisowe w ramach realizacji projektu pod nazwą: Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego – etap II 2014-05-15 09:43:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 - etap II 2014-05-15 09:31:25 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-05-14 14:11:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Skład osobowy obwodowych komisji wyborczych 2014-05-13 15:35:25 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2014-05-13 15:28:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (umowa na zastępstwo) 2014-05-13 15:27:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Wydziale Dróg Gminnych 2014-05-13 15:17:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-05-13 12:48:14 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-05-13 10:25:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydział odpowiedzialny za załatwienie spraw: 2014-05-13 10:24:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-13 10:00:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-05-13 09:48:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 084/VI/2014 2014-05-13 09:40:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie, gmina Konstancin-Jeziorna oraz remont Zespołu Szkół nr 3 ul. Bielawska 57, gmina Konstancin-Jeziorna 2014-05-12 16:09:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie, gmina Konstancin-Jeziorna oraz remont Zespołu Szkół nr 3 ul. Bielawska 57, gmina Konstancin-Jeziorna 2014-05-12 16:08:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie na II piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 2014-05-12 15:47:07 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie na II piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 2014-05-12 15:42:52 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-05-12 15:15:47 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna