Rejestr zmian
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-21 15:59:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-21 15:57:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-21 15:56:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:51:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:48:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:38:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2014 2014-02-21 15:36:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:34:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:17:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:14:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:06:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 14:57:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 14:49:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-21 14:23:31 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku 2014-02-21 14:21:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i mobilnej Urzędowi Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-21 14:20:16 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-02-21 11:39:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-02-21 11:20:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa szaletu miejskiego przy ul. Kraszewskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacji sanitarnej 2014-02-21 10:22:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 2014-02-20 14:14:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 030/PF/VI/2014 2014-02-20 10:46:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 029/VI/2014 2014-02-20 10:44:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014 i 2015 2014-02-20 08:36:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014 i 2015 2014-02-20 08:35:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2014-02-19 15:18:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku 2014-02-19 13:49:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-02-19 13:39:55 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kwalifikacja wojskowa 2014 2014-02-19 13:37:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kwalifikacja wojskowa 2014 2014-02-19 13:36:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kwalifikacja wojskowa 2014 2014-02-19 13:32:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna