Rejestr zmian
Zarządzenie nr 096/VI/2014 2014-05-29 11:22:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 097/VI/2014 2014-05-29 11:22:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 098/VI/2014 2014-05-29 11:21:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 095/PF/VI/2014 2014-05-29 11:21:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 099/VI/2014 2014-05-29 11:21:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 102/VI/2014 2014-05-29 11:20:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-05-28 16:12:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Aplikant w Straży Miejskiej 2014-05-28 16:12:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz usługi szkoleniowe i serwisowe w ramach realizacji projektu pod nazwą: Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego 2014-05-28 12:25:07 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz usługi szkoleniowe i serwisowe w ramach realizacji projektu pod nazwą: Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego 2014-05-28 12:11:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Słomczynie, gmina Konstancin-Jeziorna oraz remont Zespołu Szkół nr 3 ul. Bielawska 57, gmina Konstancin-Jeziorna 2014-05-28 12:00:05 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
XLV sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (11.06.2014) 2014-05-28 08:36:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-05-27 15:35:57 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1 - ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej), Zadanie nr 2 - ul. Jagiellońska (odcinek od ul. Batorego do ul. Od Lasu) 2014-05-27 15:34:12 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont posadzek, wymiana stolarki drzwiowej i roboty malarskie na II piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie 2014-05-27 15:26:10 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-05-27 14:53:15 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2014-05-27 13:09:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2014-05-27 13:07:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2014 2014-05-26 16:01:35 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-05-26 15:58:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-05-26 15:57:44 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-05-26 15:55:54 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-05-26 15:55:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie: Zadanie nr 1 - ul. Batorego (odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiellońskiej), Zadanie nr 2 - ul. Jagiellońska (odcinek od ul. Batorego do ul. Od Lasu) 2014-05-26 15:54:32 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-05-26 15:52:31 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2014 2014-05-26 15:49:05 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remont części wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Warszawskiej 32, budynku Straży Miejskiej przy ulicy Sobieskiego 5, budynku Biura Rady Miejskiej przy ulicy Świetlicowej 1 oraz rozbiórka budynków biurowych B i C przy ulicy Warszawskiej 32 2014-05-26 13:28:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-05-26 13:17:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-05-26 13:13:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 099/VI/2014 2014-05-23 16:21:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna