Rejestr zmian
Sprawozdania za II kwartał 2018 r. 2018-07-24 13:03:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2018 r. 2018-07-24 10:53:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdania za II kwartał 2018 r. 2018-07-24 09:58:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 47 2018-07-23 16:07:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 47 2018-07-23 16:06:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 47 2018-07-23 16:05:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 107/VII/2018 2018-07-20 14:21:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-07-19 09:14:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-18 15:59:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-18 15:36:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-18 15:35:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-18 15:30:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym 2018-07-17 15:59:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Biurze Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 2018-07-17 15:58:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2018-07-17 15:58:19 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-17 15:13:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-17 15:12:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-17 15:10:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-07-17 15:06:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:50:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:49:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:44:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 2018-07-17 14:43:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 2018-07-17 14:42:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:42:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi 2018-07-17 14:41:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-07-17 12:50:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające 2018-07-13 15:36:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej - Rodziny wspierające 2018-07-13 15:35:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XI posiedzenie Rady Seniorów (19.07.2018) 2018-07-13 14:13:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna