Rejestr zmian
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-03-27 12:11:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-03-27 11:10:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-03-27 10:50:05 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-03-27 10:34:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-26 15:54:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-03-26 13:44:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-03-26 13:40:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-03-26 13:34:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-26 12:19:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-03-25 10:37:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2014 roku 2014-03-24 15:06:50 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-03-24 14:48:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-03-24 13:44:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2014-03-24 11:02:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o odwołaniu komisji BOKiS 2014-03-24 10:23:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o odwołaniu komisji BOKiS 2014-03-24 10:16:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-03-20 14:09:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-03-20 14:09:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2014 roku 2014-03-20 14:03:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2014 roku 2014-03-20 13:27:08 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 42 2014-03-20 13:12:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-03-20 13:03:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 42 2014-03-20 13:03:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 42 2014-03-20 13:03:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 046/PF/VI/2014 2014-03-20 12:54:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 045/VI/2014 2014-03-20 12:51:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:21:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia 2014-03-20 12:18:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:14:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-03-20 12:13:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna