Rejestr zmian
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 2014-03-27 16:53:37 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 2014-03-27 16:41:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 2014-03-27 16:25:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-03-27 16:14:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 2014-03-27 16:10:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 2014-03-27 15:50:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5 2014-03-27 15:49:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 2014-03-27 15:35:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 2014-03-27 15:29:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - I etap 2014-03-27 15:25:27 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 2014-03-27 15:06:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 2014-03-27 15:04:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-03-27 13:51:31 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-03-27 12:43:31 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-03-27 12:18:47 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-03-27 12:11:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-03-27 11:10:00 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-03-27 10:50:05 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy o budynek sali gimnastycznej 2014-03-27 10:34:37 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-26 15:54:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-03-26 13:44:43 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-03-26 13:40:13 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-03-26 13:34:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-03-26 12:19:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-03-25 10:37:33 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2014 roku 2014-03-24 15:06:50 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-03-24 14:48:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-03-24 13:44:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - marzec 2014-03-24 11:02:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o odwołaniu komisji BOKiS 2014-03-24 10:23:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna