Rejestr zmian
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-01-30 10:59:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2014-01-30 10:57:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 2014-01-30 10:55:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2014-01-30 10:52:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2014-01-29 14:05:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (12.02.2014) 2014-01-29 13:57:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (12.02.2014) 2014-01-29 13:56:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (12.02.2014) 2014-01-29 13:53:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
XLI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (12.02.2014) 2014-01-29 13:52:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 2014-01-29 13:43:14 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 2014-01-29 13:40:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2014-01-29 08:42:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2014-01-29 08:42:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-01-28 16:02:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Rejestr działalności regulowanej 2014-01-28 14:06:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2014-01-28 14:01:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami 2014-01-28 13:59:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2014-01-28 13:34:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów 2014-01-28 13:28:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 2014-01-28 13:23:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2014-01-28 13:20:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną 2014-01-28 13:13:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2014-01-28 13:09:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Potwierdzenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów 2014-01-28 13:05:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług stałego lub mobilnego dostępu do Internetu wraz z montażem sprzętu potrzebnego do świadczenia usługi w ramach realizacji projektu pod nazwą "Konstancin-Jeziorna - Gmina bez wykluczenia cyfrowego" 2014-01-28 09:22:26 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2014-01-28 09:11:21 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2014-01-28 09:08:00 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej 2014-01-28 09:07:41 agozdan@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2014-01-24 14:23:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - styczeń 2014-01-24 14:22:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna