Rejestr zmian
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-06-26 13:26:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-06-26 13:26:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018-06-26 13:25:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018-06-26 13:25:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:24:48 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018-06-26 13:24:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:23:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:23:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:23:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:22:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:21:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:20:51 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:20:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:19:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:19:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 2018-06-26 13:17:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wydanie dowodu osobistego 2018-06-26 13:15:03 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zameldowanie w trybie postępowania administracyjnego 2018-06-26 13:13:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018-06-26 13:11:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu czasowego 2018-06-26 13:11:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018-06-26 13:09:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018-06-26 13:08:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:07:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zgłoszenie pobytu stałego 2018-06-26 13:06:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2018-06-26 08:58:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-06-26 08:39:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II 2018-06-25 14:01:54 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-06-25 11:32:48 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Informacja o wyniku naboru 2018-06-25 11:32:40 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Główny Specjalista – ds. wynagrodzeń w Referacie Budżetowym 2018-06-25 11:24:38 ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna