Rejestr zmian
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-07 15:19:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - etap III (II) 2014-08-07 12:26:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki . 2014-08-06 15:10:34 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-08-06 13:51:10 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-08-06 13:49:07 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – II etap 2014-08-06 12:35:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2014-08-06 11:49:26 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Oświadczenia majątkowe kierownictwa i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-06 11:29:24 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-06 11:25:51 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-06 11:25:08 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2014-08-05 15:28:21 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 45 2014-08-05 15:27:44 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Niepubliczne przedszkola i żłobki 2014-08-05 12:50:05 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca , 2) Zadanie nr 2 – droga gminna w m. 2014-08-05 10:42:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca , 2) Zadanie nr 2 – droga gminna w m. 2014-08-05 10:36:36 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca , 2) Zadanie nr 2 – droga gminna w m. 2014-08-05 10:33:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Piasta wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego 2014-08-05 09:21:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa ulicy Piasta wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Żeromskiego 2014-08-05 09:21:28 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
20) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice 2014-08-04 16:21:21 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
38) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory Gm. Konstancin-Jeziorna 2014-08-04 16:16:53 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
39) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-08-04 16:02:13 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
39) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-08-04 16:00:54 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
39) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa, Szkolna i Zaułek 2014-08-04 15:58:52 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2014-08-04 15:49:56 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
34) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I 2014-08-04 15:49:53 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie 2014-08-04 15:46:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-08-04 15:33:59 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-08-04 14:55:41 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-08-03 22:04:31 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-08-03 22:04:17 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna