Rejestr zmian
Zarządzenie nr 078/VI/2014 2014-05-05 14:20:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-05-05 13:58:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2014-2017 2014-05-05 13:57:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-04-30 16:16:06 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-04-30 15:56:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 2014-04-30 15:53:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 2014-04-30 15:53:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-04-30 15:03:24 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-04-30 15:00:41 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-04-30 14:30:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-04-30 14:30:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-04-30 14:30:38 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku 2014-04-30 14:20:48 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa polegająca na uruchomieniu systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego oraz zarządzaniu i utrzymaniu systemu 2014-04-30 14:05:25 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2014-04-30 12:02:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-30 08:30:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-29 15:54:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Główny księgowy w Zespole Szkół nr 2 2014-04-29 15:53:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 2014-04-29 15:52:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-29 15:50:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2014-04-29 15:50:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2014-04-29 15:17:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2014-04-29 15:17:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 077/VI/2014 2014-04-29 14:49:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 074/PF/VI/2014 2014-04-29 14:47:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 075/VI/2014 2014-04-29 14:44:58 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 075/VI/2014 2014-04-29 14:44:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zaproszenie do złożenia oferty 2014-04-28 17:20:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 076/VI/2014 2014-04-28 17:08:42 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 073/VI/2014 2014-04-28 14:57:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna