Rejestr zmian
Wyroby zawierające azbest 2014-01-31 15:17:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyroby zawierające azbest 2014-01-31 15:12:20 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 3/2014 2014-01-31 15:07:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 3/2014 2014-01-31 15:06:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Decyzja nr 3/2014 2014-01-31 15:06:17 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 021/VI/2014 2014-01-31 14:14:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 021/VI/2014 2014-01-31 14:12:29 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-31 13:09:54 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-31 13:09:10 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-31 13:07:53 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-01-31 11:42:15 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku – I etap 2014-01-31 11:40:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 020/PF/VI/2014 2014-01-30 15:26:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 019/VI/2014 2014-01-30 15:24:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-30 14:50:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-30 13:18:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-30 13:17:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-30 13:16:23 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg 2014-01-30 13:15:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-30 13:15:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2014-01-30 13:13:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2014-01-30 13:12:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg 2014-01-30 13:10:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2014-01-30 12:57:05 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2014-01-30 12:56:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2014-01-30 12:55:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2014-01-30 12:48:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - luty 2014-01-30 12:43:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2014-01-30 11:45:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Karta informacyjna przedsięwzięcia 2014-01-30 11:11:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna