Rejestr zmian
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie 2014-02-13 16:20:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 2014-02-13 16:20:31 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 2014-02-13 16:20:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie 2014-02-13 16:15:28 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa, w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania 1 i 2 2014-02-13 15:40:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa, w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania 1 i 2 2014-02-13 15:29:30 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa, w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania 1 i 2 2014-02-13 15:29:19 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 2014-02-13 14:25:09 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa stacji uzdatniania wody w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 2014-02-13 10:41:18 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku 2014-02-12 15:41:58 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 028/VI/2014 2014-02-12 15:40:26 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 028/VI/2014 2014-02-12 15:39:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku 2014-02-12 15:19:59 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - I etap 2014-02-12 13:38:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2014 roku 2014-02-12 13:18:45 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
OPS: Asystent rodziny 2014-02-11 15:56:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
OPS: Asystent rodziny 2014-02-11 15:49:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 026/VI/2014 2014-02-10 16:58:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-10 15:25:40 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Komendant Straży Miejskiej 2014-02-10 14:30:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komendant Straży Miejskiej 2014-02-10 14:30:18 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remont istniejących podbudów dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap I): 2014-02-10 13:02:36 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych 2014-02-10 12:22:54 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg 2014-02-10 12:10:16 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg 2014-02-10 12:09:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-02-10 10:55:20 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ URZĘDU MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 2014-02-10 10:52:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 025/PF/VI/2014 2014-02-07 15:41:41 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 025/PF/VI/2014 2014-02-07 15:38:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 024/VI/2014 2014-02-07 15:37:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna