Rejestr zmian
Zarządzenie nr 091/VI/2014 2014-05-16 17:01:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-16 16:57:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:47:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:47:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:46:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:39:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:34:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:32:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:29:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Starszy Inspektor w Straży Miejskiej 2014-05-16 16:19:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:01:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 092/VI/2014 2014-05-16 15:58:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Starszy Inspektor w Straży Miejskiej 2014-05-16 14:26:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Starszy Inspektor w Straży Miejskiej 2014-05-16 14:26:12 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - czerwiec 2014-05-16 14:13:15 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - maj 2014-05-16 14:11:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 090/VI/2014 2014-05-15 16:04:00 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 089/VI/2014 2014-05-15 16:00:34 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 088/PF/VI/2014 2014-05-15 15:57:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 087/VI/2014 2014-05-15 15:52:38 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 086/VI/2014 2014-05-15 15:49:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 085/VI/2014 2014-05-15 15:47:04 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 083/VI/2014 2014-05-15 15:44:44 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 082/VI/2014 2014-05-15 15:41:24 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-05-15 15:18:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert 2014-05-15 15:17:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz usługi szkoleniowe i serwisowe w ramach realizacji projektu pod nazwą: Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego – etap II 2014-05-15 14:09:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz usługi szkoleniowe i serwisowe w ramach realizacji projektu pod nazwą: Konstancin-Jeziorna – Gmina bez wykluczenia cyfrowego – etap II 2014-05-15 09:43:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 - etap II 2014-05-15 09:31:25 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty nawierzchni oraz istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap II) 2014-05-14 14:11:57 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna