Rejestr zmian
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca , 2) Zadanie nr 2 – droga gminna w m. 2014-08-26 10:37:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Remonty istniejących podbudów dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna oraz ich zabezpieczenie nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2014 roku (etap III): 1) Zadanie nr 1 - droga gminna w m. Ciszyca , 2) Zadanie nr 2 – droga gminna w m. 2014-08-26 10:35:28 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
XLVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny (10.09.2014) 2014-08-26 10:28:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VI/2014 2014-08-26 08:22:38 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Terminarz posiedzeń komisji RM - sierpień 2014-08-25 16:27:33 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-22 15:55:31 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-22 14:48:29 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w rejonie ulicy Kolejowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2014-08-22 14:47:27 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki w Konstancinie-Jeziornie 2014-08-21 12:59:38 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kabackiej i ulic przyległych w Konstancinie-Jeziornie 2014-08-21 12:30:59 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VI/2014 2014-08-20 16:37:22 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-20 16:34:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 156/VI/2014 2014-08-20 16:33:22 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 155/VI/2014 2014-08-20 16:28:43 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 154/VI/2014 2014-08-20 16:23:08 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej umożliwiającej przebudowę ulicy Działkowej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna 2014-08-20 12:52:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej umożliwiającej przebudowę ulicy Działkowej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna 2014-08-20 12:50:06 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-20 10:43:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-20 10:36:35 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Remonty dróg gminnych w Konstancinie-Jeziornie w 2014r. (etap IV): Zadanie nr 1 - ulicy Jaworskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, Zadanie nr 2 - drogi na osiedlu Obory w Konstancinie-Jeziornie o nawierzchni z kostki . 2014-08-19 15:36:59 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zakup drukarki etykietowej 2014-08-19 10:23:03 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2014 roku - etap III (II) 2014-08-18 14:58:19 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-14 16:34:06 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-14 16:30:30 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-14 16:09:51 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-14 16:08:44 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-14 16:07:52 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-14 16:05:10 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-14 16:03:38 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-08-14 16:03:02 mzacharkiewicz@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna