Rejestr zmian
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-25 16:13:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-25 16:10:46 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-02-25 14:28:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-02-25 14:27:42 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 2014-02-25 14:26:56 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa, w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania 1 i 2 2014-02-25 11:27:17 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 6/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-24 16:15:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 6/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-24 16:14:57 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 6/2014 przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-02-24 16:14:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 032/VI/2014 2014-02-24 16:08:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2014-02-24 14:32:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2014-02-24 14:31:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa części parteru Konstancińskiego Domu Kultury oraz dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jaworskiego 24 w Konstancinie-Jeziornie 2014-02-24 11:50:52 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 39 2014-02-21 16:23:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 40 2014-02-21 16:22:07 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 16:16:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 16:15:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 16:14:30 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-02-21 16:07:55 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-02-21 16:07:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych 2014-02-21 16:05:59 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Skolimowa, w aglomeracji Konstancin-Jeziorna, zadania 1 i 2 2014-02-21 16:03:49 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-21 15:59:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-21 15:57:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-02-21 15:56:49 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:51:40 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:48:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:38:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Świadczenie usług przewozowych w kraju i zagranicą w roku 2014 2014-02-21 15:36:02 elukasiuk@konstancinjeziorna.pl
Sesja nr 41 2014-02-21 15:34:02 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna