Rejestr zmian
Remont części wnętrza budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Warszawskiej 32, budynku Straży Miejskiej przy ulicy Sobieskiego 5, budynku Biura Rady Miejskiej przy ulicy Świetlicowej 1 oraz rozbiórka budynków biurowych B i C przy ulicy Warszawskiej 32 2014-05-26 13:28:23 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-05-26 13:17:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-05-26 13:13:45 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 099/VI/2014 2014-05-23 16:21:36 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 095/PF/VI/2014 2014-05-23 16:17:32 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej 2014-05-22 16:52:22 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 098/VI/2014 2014-05-21 16:08:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 097/VI/2014 2014-05-21 16:06:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 096/VI/2014 2014-05-21 16:03:50 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 094/VI/2014 2014-05-21 16:00:43 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Dostawa tabletów na potrzeby daru Gminy Konstancin-Jeziorna dla Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w mieście partnerskim Nowa Wilejka 2014-05-21 15:25:48 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Budowa linii kablowej SN-15kV w celu usunięciu kolizji energetycznej w związku z budową nowego budynku Ratusza miejskiego położonego w Konstancinie-Jeziornie 2014-05-21 14:19:44 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie starosty piaseczyńskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze powiatu stanu alarmu przeciwpowodziowego 2014-05-20 17:12:01 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 093/VI/2014 2014-05-20 16:59:52 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Pilskiej, Gorzowskiej i Słupskiej 2014-05-20 16:02:41 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2014 - etap II 2014-05-20 14:35:08 rskonieczna@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Agencja Nieruchomości Rolnych 2014-05-16 17:11:56 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Komunikat Agencja Nieruchomości Rolnych 2014-05-16 17:11:27 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-16 17:02:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Zarządzenie nr 091/VI/2014 2014-05-16 17:01:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2014-05-16 16:57:08 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:47:53 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:47:33 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:46:09 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:39:10 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:34:47 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:32:13 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:29:14 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Starszy Inspektor w Straży Miejskiej 2014-05-16 16:19:21 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 2014-05-16 16:01:39 psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna